Přílety

Prostor v okolí plochy bude vymezen NOTAMem z důvodu výsadků...
dočasně omezený prostor NOTAM XX0908/17 GND-FL95

Doporučené schéma příletu:
přílet na osu mezi obcemi Vodokrty a Knihy
přiblížení ve směru 080°
po levé straně ve směru přiblížení elektrické vedení VVN !!!

Doporučené schéma odletu:
vzlet a stoupání ve směru 260°
první zatáčka na úrovni prasečí farmy doleva (bezpečné
prostory pro řešení nouz. situací)
odlet souběžně se silnicí Osek – Řenče

Dodržujte VFR!!!